+995 591659966

კენკრის თესლი კენკრის არომატით


Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)
(Average rating 4.1 Total 20 ratings) 5

კენკროვნები 

Berries – კენკროვნების გემოს მარიხუანის ჯიშები. აღნიშნული სუნი არ მიეკუთვნება ძლიერსა და მწკლარტეს, რაც მოსახერხებელს ხდის ამ არომატის ჯიშის ჰიბრიდების მოშენებას „ინდორის“ პირობებში. თქვენ ვერ გამოიწვევთ მეზობლების ზედმეტ ყურადღებას, რაც თავისთავად უკვე შესანიშნავია. პრაქტიკულად Berries–ის ყველა წარმომადგენელი მიეკუთვნება ინდიკას. კენკროვნების გემოს ყველაზე პოპულარული ჰიბრიდები: Blueberry და Strawberry, Auto Big Bang.