კენკრის თესლი ნიადაგის გემოთი


25 ლ21 ლ

34 ლ30 ლ

35 ლ30 ლ

Showing 1 to 15 of 19 (2 Pages)
(Average rating 4.0 Total 113 ratings) 5

მიწური

Earthy – მიწური გემოს მქონე მარიხუანის ჯიშები. ეს არომატი ერთერთი კლასიკური და გავრცელებულია. გვხვდება როგორც ინდიკაში, ასევე სატივაში. სუნი სავსებით ზომიერია და ის შეუძლებელია მივაკუთვნოთ ძლიერს ან მწკლარტეს. მიწური გემოს მქონე ყველაზე პოპულარული ჯიშებია: West Coast OG, Chronic, AK47, Auto Kabul, Auto Afghan Bullet.