კანაფის თესლი ხილის არომატით


27 ლ

26 ლ

28 ლ

Showing 1 to 13 of 13 (1 Pages)
(Average rating 4.1 Total 59 ratings) 5

ხილის 

Fruity – ხილის გემოს მქონე მარიხუანის ჯიშები. წესისამებრ, აღნიშნულ ოჯახს მიეკუთვნება ჰიბრიდები დასახელებაში წინსართავი სიტყვით Fruit, Banana, Apple. მარიხუანაში ხილის ფენოტიპის ძიება თანამედროვე სელექციაში ყველაზე პოპულარულ მიმართულებადაა მიჩნეული. ამერიკაში უნდათ აკრძალონ ჯიშების ხილებად მოხსენიება, ვინაიდან ეს იწვევს მარიხუანის პოპულარობის ხელოვნურ ზრდას და შესაძლებელია არასწორად იქნეს გაგებული ბავშვების მიერ.