+995 591659966

კანაფის თესლი ხილის არომატით


25 ლ

20 ლ

22 ლ

Showing 1 to 13 of 13 (1 Pages)
(Average rating 4.1 Total 57 ratings) 5

ხილის 

Fruity – ხილის გემოს მქონე მარიხუანის ჯიშები. წესისამებრ, აღნიშნულ ოჯახს მიეკუთვნება ჰიბრიდები დასახელებაში წინსართავი სიტყვით Fruit, Banana, Apple. მარიხუანაში ხილის ფენოტიპის ძიება თანამედროვე სელექციაში ყველაზე პოპულარულ მიმართულებადაა მიჩნეული. ამერიკაში უნდათ აკრძალონ ჯიშების ხილებად მოხსენიება, ვინაიდან ეს იწვევს მარიხუანის პოპულარობის ხელოვნურ ზრდას და შესაძლებელია არასწორად იქნეს გაგებული ბავშვების მიერ.