კანაფის ფემინიზებული თესლები


28 ლ

27 ლ

Showing 1 to 15 of 22 (2 Pages)
(Average rating 4.0 Total 194 ratings) 5

კანაფის ფემინიზებული თესლები

კანაფის ფემინიზებული თესლები

ფემინიზებული სათესლე მასალის უპირატესობანი

როგორც ცნობილია, კანაფის მამრობითი სქესის მცენარეები მოხმარებისათვის უვარგისია – მათ ხომ არ გააჩნია ყვავილედები. ამას გარდა, მდედრობითი ყვავილედებიც კი დამტვერვის შემდეგ საკუთარი ეფექტით მნიშვნელოვნად სუსტია. ამიტომაც, გროვერების პრაქტიკაში მამრობითი სქესის ბუჩქები მიზანშეუწონელია და ექვემდებარება განადგურებას. არაფემინიზებული (რეგულარული) თესლები 10 – დან იძლევა 5 – 6 მდედრობითი სქესის მცენარეს. ძნელი არაა დათვლა: კანაფის ფემინიზებული თესლების ყიდვა შედარებით ძვირია – უფრო ეკონომიური გზაა, თუკი გავითვალისწინებთ არა მხოლოდ ფულად სახსრებს, არამედ ძალებს და დროს, ადგილსაც და სასუქებს. ფემინიზებულ თესლებზე შედარებით მაღალი ფასი განპირობებულია წარმოებაში მათი მკაცრი შერჩევით. ვინაიდან ფემენები უფრო მიდრეკილნი არიან ჰერმოფროდიტიზმისადმი, პატივმოყვარე სიდბანკები ელექტრონული ტესტირების მეშვეობით გამორიცხავენ მსგავსი ანომალიებისადმი მიდრეკილ თესლებს.        

ფემინიზაციის პროცედურა

გროვერს შეუძლია მიიღოს ფემინიზებული თესლები სახლის პირობებშიაც, თუმცა ფემენებიდან სახლში აღმოცენებულ მცენარეებს შორის ჰერმოფროდიტიზმის შანსები საკმაოდ დიდია. კოლოიდური ვერცხლით მოყვავილე მდედრობითი სქესის მცენარის დამუშავების შემდეგ შეიძლება მივიღოთ მდედრობით ბუჩქზე მამრობითი სქესის ყვავილედები, რის შემდგაც მცენარე თვითდამტვერვას ახდენს. მიღებული თესლები კი ფემინიზებული იქნება, ვინაიდან მამრობითი გენეტიკა მათში არ არსებობს. აღსანიშნავია, რომ კოლოიდური ვერცხლით დამუშავებული მარიხუანა მოხმარებისათვის უვარგისია.     

როგორ ხორციელდება ფემინიზებული თესლების კულტივირება?

ფემინიზაცია არანაირ გავლენას არ ახდენს მოშენების პროცესზე. კულტივაციასთან დაკავშირებული ყველა ნიუანსი დამოკიდებულია გენოტიპსა და სტრეინზე. კანაბისის ფემინიზებული თესლები მხოლოდ შემდეგით განსხვავდება ერთმანეთში

100% გარანტია ყველა მცენარის ნაყოფიერებაზე;

გროვერისათვის აუცილებელი ადგილის, სასუქებისა და ყველა თანმდევი რესურსის ეკონომია;

სტრესს შეუძლია ჰერმოფროდიტიზმის გამოწვევა ფემინიზებულ მცენარეებში.

დახურულ გრუნტში მდედრობით მცენარეებს ხანდახან აღენიშნება მამრობითი ნიშნები, განსაკუთრებით განათების რეჟიმის დარღვევისას: მაგალითად, შუქი სხვადასხვა დროს ინთება და ქვრება, ან ღამის პერიოდში გროვერი ვერ უზრუნველყოფს მცენარეს სრული სიბნელით. 

თუმცა, წარმარტებული ციკლი ფემინიზებული მცენარეების შემთხვევაში არაფრით განსხვავდება რეგულარების კულტივაციისაგან: გამოიყენეთ მაქსიმალურად ეფექტური განათება და მორწყვის სწორი განრიგი, მოერიდეთ სასუქების გადაჭარბებით გამოყენებას და რეგულარულად შეათვალიერეთ მცენარე დაავადებების, მწერი პარაზიტებისა და საკვები ნივთიერებების უკმარისობის გამოსავლენად.

სად შევუკვეთოთ მარიხუანის თესლები?

ქსელში ინტერნეტ მაღაზიების რაოდენობა აურაცხელია. მათი უმეტესობა გათვლილია მოკლევადიანი მოგების მიღებაზე, სერიოზული და ხანდრძლივი ბიზნესის ნაცვლად. აქედან კი გამომდინარეობს საქონლის დაბალი ხარისხი, არაორიგინალური თესლები და ხშირად, არაკეთილსინდისიერი სერვისი. მაღაზია ბობ მარლი მუშაობს რეპუტაციასა და შედეგზე, ამიტომაც გაყიდვაში მხოლოდ საუკეთესო გენეტიკაა – ჩვენი თესლებით პირველივე „გროვის“ შემდეგ ჩვენი კლიენტები იშვიათად მიმართავენ სხვა მომწოდებლებს. ამანათები ოპერატიულად, კონფიდენციალურად და ყოველგვარი შეფერხებების გარეშე იგზავნება.